Erhåller uppdrag från en etablerad revisionsbyrå

Uppdraget består av att designa nätverksinfrastrukturen och implementera den med IT-säkerhet i fokus.