2018-09-24

Säkerhetsgranskning As a Service

Säkerhetsgranskning As a Service handlar om att kontinuerligt säkerhetsgranska för att hjälpa dig att upptäcka och förhindra svagheter i systemen innan det sprids.

Det möjliggörs genom följande steg: Penetrationstester, testrapporter, Initial risk- och hotbedömning, säkerhetskonfiguration, säkerhetskultur, återhämtning (backup och kontinuitetsplaner), skydd mot skadlig kod, löpande underhåll som uppdateringar, behörighetssystem med mera för att kunna påvisa eventuella områden som bör förbättras.

Kontakta oss för att jobba proaktivt och spara in på kostnaderna och samtidigt stärka erat varumärke, rykte och konkurrenskraft.

I dagens samhälle ställs det allt större krav på IT-säkerheten både från den nyfikne användaren/besökaren men även från regeringen att IT-system ska hålla en viss lägsta nivå av IT-säkerhet (GDPR, NIS). Kortfattat vad som utförs är att en granskning av IT-miljön utifrån en effektiv metod som bygger på ISO 27001, erfarenheter och kunskaper där perspektiv som teknisk, fysisk och administrativ säkerhet gås igenom. Vilket resulterar i en bättre bild, bättre medvetenhet hur det ser ut och vart erat fokus ska vara på att lägga resurserna. Det är ju ingen ide att lägga resurser på sådant som fungerar och håller rätt säkerhetsnivå utan det är bättre att lägga resurserna på sådant som verkligen behöver förbättras, man gör risk hantering och medvetna val

Se till att skydda dina tillgångar. Kontakta oss idag!

Säkerhetsgranskning As a Service omfattar

  • Social enginering
  • Fysisk säkerhet
  • Teknisk säkerhet
  • Administrativ säkerhet
  • Desktop hacking
  • Penetrationstest
  • Containerdykning
  • Rådgivning om IT-säkerhet

En säkerhetsgranskning är det första steget för att ta reda på vilken insats som behövs, vare sig det är tekniska system eller utbildningar.

Säkerhetsgranskning
Fyll i för en kostnadsfri offert